Instal·lacions

 • Biblioteca
 • Aula de Música
 • Aula de Tecnologia
 • Aula de Visual i Plàstica
 • Laboratori de Ciències Naturals
 • Laboratori de fotografia
 • Aula d’idiomes
 • Aula de psicomotricitat 
 • Pavelló d’esports
 • Pati de sorra per als alumnes d’infantil
 • Pista de futbol-sala i pista de bàsquet exteriors
 • Menjador
 • Aules per a agrupaments flexibles
 • Equipaments audiovisuals, informàtics i connexió a internet a tots els espais del Centre.