Ampa

L’ AMPA està integrada per tots els pares i mares que tenen fills matriculats a l’escola. La Junta de l’AMPA és l’òrgan d’organització, gestió i funcionament de l’associació. Està formada per la presidència, la vice-presidència, la secretaria, la tresoreria i també per pares i mares representants de diferents nivells educatius. La Junta de l’AMPA es reuneix mensualment i, anualment, celebren de forma oberta l’Assemblea general ordinària de l’Associació.

Contacte

ampaoms@gmail.com

697 68 16 34

Compra de xandalls i roba escolar